Aktualności

76 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.


Lubelscy proobronni uczcili 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.

W trakcie uroczystości wojewódzkich, posterunkowi honorowemu wystawionemu przez Garnizon Lublin towarzyszył posterunek w mundurach historycznych 2 Korpusu Polskiego Generała Władysława Andersa, walczącego we Włoszech — wystawiony przez Fundację Niepodległości i Stowarzyszenie Legia Akademicka. Jego obecność przypomina nam, że polscy żołnierze walczyli o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II Wojny Światowej.

Zwycięstwo nad Niemcami było zakończeniem okupacji niemieckiej w Polsce. Niestety nie oznaczało odzyskania pełnej suwerenności. Wraz z obecnością Armii Czerwonej na ziemiach polskich rozpoczęło się instalowanie rządów komunistycznych, które przyniosły Polakom nowe represje i prześladowania. Polska na czterdzieści pięć lat znalazła się w bloku państw komunistycznych podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu.

Foto: Maciej Szymczak