Aktualności

Memoriał Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.


Przez trzy dni ostatniego listopadowego weekendu Legioniści współorganizowali z PartyzanciLubelszczyzny i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego – Memoriał Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Memoriał posiadał formę zawodów sportowo obronnych. Przewidywane konkurencje obejmowały m.in. tematykę: TCCC, pierwszej pomocy przedlekarskiej, strzelectwa bojowego, alpinistyki miejskiej, toru sprawnościowego, terenoznawstwa, walki w pomieszczeniach.

Oczywiście Legia Akademicka nie tylko współorganizowała, ale również wzięła czynny udział w rywalizacji, z doskonałym rezultatem, zajmując 1 miejsce.

Zwycięskiej drużynie gratulujemy.