Aktualności

Sekcja dezynfekcja.


W obliczu zagrożenia bezinteresowna pomoc udzielona drugiemu człowiekowi pokazuje jak wielką siłę ma wspólne działanie. Niebawem organizacje proobronne w całej Polsce wezmą udział w walce z COVID 19, pomagając w zabezpieczeniu miejsc zamieszkania osób będących w grupie ryzyka. Dziękujemy Demobil.net 4Tactical.pl za bezpłatnie przekazane kombinezony, które pozwolą #proobronnym skutecznie działać.
#SekcjaDezynfekcja #legiaakademicka