Aktualności

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.


Otrzymaliśmy podziękowania od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za udział w akcji #wspierajseniora. Do akcji włączyliśmy się odpowiadając na apel Biura Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.
Dziękujemy wszystkim legionistom, którzy odpowiedzieli na apel, zarówno z XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie , Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jak i z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej Legii Akademickiej.