Aktualności

Święto Straży Granicznej.


21 lipca 1995 Sejm Polski ustanowił dzień 16 maja Świętem Straży Granicznej-dla upamiętnienia rocznicy przeformowania Wojsk Ochrony Pogranicza w Straż Graniczną.

W tym dniu Legioniści ślą braterskie pozdrowienie wszystkim funkcjonariuszom SG strzegącym na codzień granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy z Was dumni !

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Straż Graniczna
WCR Lublin
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji