Aktualności

Szkolenie podsumowujące


5 grudnia odbyło się szkolenie podsumowujące rok kalendarzowy, mające na celu sprawdzenie poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu kilku zagadnień. W przedsięwzięciu wzięły udział oddziały terenowe LA z UMCS, ZS 3 Puławy oraz 14 LO w Lublinie.

„Uczestnicy mieli możliwość poznać zasadę działania AED a także musieli się zmierzyć z sytuacją kryzysową jaką było zdarzenie drogowe. W pomieszczeniu gdzie miała miejsce symulacja wypadku z udziałem pieszego, proobronni musieli oszacować ilość poszkodowanych, ich stan, wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drugi blok to zajęcie na strzelnicy pneumatycznej. Tu szkolono umiejętność strzelania z broni pneumatycznej krótkiej i długiej. Instruktorzy pokazywali jak zgrywać przyrządy celownicze i jak przyjąć optymalną postawę strzelecką.

Zajęciami, które okazały się najciekawsze była samoobrona. W tym bloku młodzież dowiedziała się i mogła przećwiczyć jak zachować się w stosunku do osoby agresywnej z bronią. Kursanci ćwiczyli zakładanie dźwigni i stosowali chwyty obezwładniające napastnika. Mogli przećwiczyć skuteczność metod pokazanych przez prowadzącego zajęcia.

Ostatnim blokiem zadań była nauka obsługi broni i przyjmowania postaw strzeleckich. Podczas tych zajęć ćwiczono zmianę magazynka, postawy wysoką i niską oraz stojącą, klęczącą i leżącą na polu walki. Zadanie to miało nauczyć automatyzmów niezbędnych do działania na polu walki.”