Aktualności

Szkolenie strzeleckie, moździerz LM60.


21 października 30 legionistów doskonaliło umiejętności strzeleckie, pod okiem naszych instruktorów na strzelnicy CSS SHOOTER. Przeprowadzono strzelania, w trakcie których ćwiczono umiejętność pracy zamiennie na broni krótkiej i długiej, z wykorzystaniem zasłon. Ponadto, dzięki uprzejmości 2 LBOT szkoleni zapoznali się z lekkim moździerzem LM 60.