Aktualności

Ustanowienie Odznaki Pamiątkowej Legii Akademickiej.


W poczuciu obowiązku należytego kultywowania chlubnych tradycji chwały bojowej 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej oraz uczczenia pamięci gen. bryg. Karola Ziemskiego, współtwórcy 36 pp Legii Akademickiej, z dniem 1 grudnia 2019 roku, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o ustanowieniu Odznaki Pamiątkowej Legii Akademickiej.

1. Zarząd po konsultacjach z Członkami stowarzyszenia zdecydował o kształcie Odznaki Pamiątkowej.

Odznaka Pamiątkowa LA:
– ma nawiązywać kształtem do Odznaki Pamiątkowej 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej wz. 1920 – II wersja;
– odznaka ma mieć wymiar 45 mm x 45 mm;
– w centralnej części odznaki ma znajdować się Orzeł Legii Akademickiej (Orzeł siedzący na tarczy Amazonki, na tarczy skrzyżowany jest karabin Mauser wz.98 z szablą wz. 34);
– odznaka ma mieć pięć ramion, 2 górne ramiona zgodnie z Odznaką Pamiątkową 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej wz. 1920 – II wersja, lewe górne ramie ma zawierać skrót LA, prawe zaś 36 p.p., ramiona środkowe zawierają daty – lewe ramie środkowe zawiera datę utworzenia 36 pp LA – 1918, a prawe datę utworzenia stowarzyszenia Legia Akademicka – 2013, dole ramie ma zawierać inicjały KZ nawiązujące do gen. bryg. Karola Ziemskiego współtwórcy 36 pp oraz jego ostatniego dowódcy;
– odznaka będzie numerowana na odwrocie, na dolnym ramieniu;
– numerację rozpocznie nr 00.

2. Odznaka o nr 00 będzie należeć do stowarzyszenia Legia Akademicka.

3. Odznaki o numerach od 1-3 otrzyma Zarząd stowarzyszenia LA.

4. Odznaki o numerach od 4-5 otrzyma Komisja Rewizyjna stowarzyszenia LA.

5. Pozostałe odznaki będą przyznawane członkom stowarzyszenia oraz zasłużonym dla stowarzyszenia:
– instytucjom publicznym;
– instytucjom wojskowym;
– instytucjom pozarządowym;
– osobom prywatnym szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia.

6. Odznaka będzie wręczana decyzją zarządu stowarzyszania, w termie i miejscu ustalonym przez zarząd stowarzyszenia.

7. Odznakę Pamiątkową LA nosi się na lewej kieszeni bluzy munduru wyjściowego.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 roku.