Aktualności

Wieczór Pamięci im. Generała Karola Ziemskiego.


W dniu wczorajszym podczas „Wieczoru Pamięci im. Generała Karola Ziemskiego” odbyła się ceremonia nadania imienia patrona gen. Karola Ziemskiego dla stowarzyszenia Legia Akademicka.

Aktu nadania imienia dokonało Towarzystwo Edukacji Patriotycznej w Nasutowie, będące strażnikiem pamięci i dobrego imienia tego bohatera 2 wojen, współtwórcy i dowódcy przedwojennej Legii Akademickiej oraz dowódcy obrony Starego Miasta podczas Powstania Warszawskiego. Prezes stowarzyszenia Legia Akademicka odebrał medal „Pro Patria”, przyznany stowarzyszeniu przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, „w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny”.

Legioniści jak i zaproszeni goście, zostali personalnie odznaczeni medalami:
– „Pro Patria”, „Pro Bono Poloniae” (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ).
– „Zasłużony dla Obrony Terytorialnej” (Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Pierwszy raz, za wybitne działania na rzecz stowarzyszenia, przyznane zostały Odznaki Pamiątkowe Legii Akademickiej.