Kontakt


Poczta tradycyjna

Plac Wolności 15 skr 96 23-200 Kraśnik

www.facebook.com/LegiaAkademicka

legiaakademicka@gmail.com

 Biuro Stowarzyszenia Legia Akademicka

Plac Litewski 3, 20-400 Lublin, sala 213
czynne w dniach :

środa i piątek godz. 12.00-14.00

Rzecznik prasowy

st. kpr. LA Jakub Gering

 rzecznik.legiaakademicka@gmail.com