Oddziały terenowe


OT Podkarpacie

Oddział
terenowy Legia Akademicka Podkarpacie  na
dzień dzisiejszy to 50 legionistów. Teren działania to województwo
podkarpackie, miasta Jarosław Przemyśl Ustrzyki Górne Krosno. Znakiem
rozpoznawczym  OT Podkarpacie jest Ryś,
zwierzę żyjące w Bieszczadach. Ryś jest jednym z największych drapieżników
Europy w Polsce oraz gatunkiem rzadkim chronionym.  Główne przedsięwzięcia szkoleniowe to
szkolenie ogólnowojskowe oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in.:
nawigacji, TCCC, strzelectwa, rospoznania czy też szkolania inż.-sap.

Dowódca:Ksiądz por. dr Stanisław Dyndał

OT XIV Liceum Ogólnoształcące

XIV Liceum Ogólnokształcące im.
Zbigniewa Herberta w 2009 r. jako pierwsza lubelska szkoła, zdecydowało się na
wprowadzenie klas wojskowych do swojej oferty edukacyjnej. Jego uczniowie,
dzięki współpracy z jednostkami wojskowymi oraz zakwalifikowaniu się do
pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej wspierania szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas
Mundurowych, mają możliwość szkolenia i doskonalenia się z zakresu rzemiosła
żołnierskiego na obiektach w całej Polsce.

Klasom wojskowym ‘czternastki’
patronuje współpracujące z Resortem Obrony Narodowej Stowarzyszenie Legia
Akademicka, które w 2016 roku utworzyło w szkole swój oddział terenowy, czyniąc
uczniów również legionistami. Rzemiosło żołnierskie, to nie tylko taktyka,
nowoczesne uzbrojenie, czy medycyna pola walki, ale również honor, pamięć,
dyscyplina, musztra. Z tego, że „tradycja naszą siłą”, władze szkoły dobrze
zdają sobie sprawę.

Uczniowie
klas wojskowych, począwszy od 2010 r. na stałe wpisali się w wojewódzkie
obchody Święta Niepodległości, czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja,
wystawiając pododdział towarzyszący na uroczyste defilady, stając ramię w ramię
z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Służb Mundurowych.
Mieszkańcy Lublina mogą co roku podziwiać wyszkolenie uczniów na uroczystym
Ślubowaniu z Ceremoniałem Wojskowym klas I, prowadzonym przez nauczyciela
edukacji wojskowej, sierż. LA mgr Damiana Dudę, z udziałem Orkiestry Wojskowej
Garnizonu Lublin. Poczet sztandarowy liceum oraz wartę honorową przed
pomnikami, miejscami pamięci Walki i Męczeństwa można ujrzeć na uroczystościach
w całym mieście. Uczniowie-legioniści defilowali 17 września 2015 r. przed
Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a także 15 sierpnia 2016 r. na Alejach
Ujazdowskich w pododdziale Organizacji Proobronnych (prowadzącym był dowódca
LA), wpisując się w centralne obchody Święta Wojska Polskiego.

Dowódca:
kpr. LA Krzysztof Sieńko

OT KOMPANIA REPREZENTACYJNA

We
wrześniu 2017 r., w przeddzień stulecia istnienia Niepodległej, zrodził się
pomysł powołania Kompanii Reprezentacyjnej XIV LO jako stałego, wydzielonego
pododdziału liceum z zadaniem zaszczytnej służby kultywowania chwały Oręża
Polskiego, godnego reprezentowania najlepszych tradycji szkoły, miasta i Legii
Akademickiej. Opiekunem pododdziału został sierż. LA mgr Damian Duda, żołnierz
2.LBOT, a pierwszym dowódcą uczeń „czternastki”, kpr. LA Krzysztof Sieńko,
żołnierz 2.LBOT. KR otrzymała apaszki w barwach piechoty Wojska Polskiego II RP
tj. słonecznikowo-granatowe. Po raz pierwszy Kompania Reprezentacyjna wystąpiła
w nich 26 października 2017 r. na Ślubowaniu z Ceremoniałem Wojskowym klas I,
wystawiając na uroczystość kompanię honorową z bronią białą. Uroczystość
uświetnił Sekretarz Stanu w MON, p. Michał Dworczyk. Na początku 2018 r.
Kompania Reprezentacyjna XIV LO pozyskała wierne atrapy karabinków systemu
mausera, nawiązując tym samym do międzywojennych tradycji Wojska Polskiego. 11
stycznia 2018 r. KR XIV LO wystawiła pododdział towarzyszący na uroczystość
odsłonięcia Pomnika Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim w Lublinie.

Dowódca:
kpr. LA Kamil Chlebicki

OT PUŁAWY

Oddział Terenowy Puławy opiera się na klasach mundurowych ZS
3 w Puławach. Klasa mundurowa wychodzi naprzeciw naturalnym predyspozycjom
młodego człowieka, wykorzystując jego energię, zapał i ciekawość oraz chęć
przeżycia przygody. Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów
ogólnokształcących, pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych
zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: musztra, sztuki walki,
elementy prawa, strzelectwo, pływanie, itp. Przez cztery dni w tygodniu strojem
szkolnym jest mundur. Uczniowie biorą udział w olimpiadzie policyjnej, zawodach
„Sprawni jak żołnierze”, „Cool-Armia” i wielu innych. Szkoła współpracuje z
Komendą Powiatową Policji w Puławach, Komendą Straży Pożarnej w Puławach,
Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, i in.
Nauka w tej klasie ułatwia wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, wojskowe i
inne szkoły służb mundurowych.

Dowódca- mgr Mariusz Marek

OT ZAMOŚĆ

Oddział
Terenowy Zamość stworzony został w oparciu o klasy mundurowe Centrum Szkół
Mundurowych. Klasy mundurowe przygotowują młodzież do dalszej nauki i pracy w
instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych związanych z
bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia ludności. Zadaniem OT Zamość jest
stworzenie uczniom/legionistom optymalnych warunków umożliwiających poznanie
teoretyczne i praktyczne zakresu działań służb mundurowych.

Główne cele planowanych działań w ramach
OT Zamość to:
zdobycie przez uczniów
wiedzy na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa karnego, rozpoznawania
rodzajów zagrożeń ludności czy zarządzania strategicznego; zdobycie wiedzy i
umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz
kontynuowanie nauki w tym zakresie; nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących
organizowania akcji ratowniczych oraz zasad prowadzenia ewakuacji; stworzenie
możliwości bezpośredniego poznania pracy służb mundurowych; kształtowanie
postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Dowódca: kpt. Rez. Arkadiusz Jesionek

OT UMCS

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentowany przez Rektora prof. Stanisława
Michałowskiego, podpisał porozumienie o współpracy z Legią Akademicką,
reprezentowaną przez Prezesa, Karola Wojtaszka. Podpisane
porozumienie miało na celu nawiązanie współpracy w zakresie zwiększania
kompetencji studentów Uniwersytetu dot. statutowych działań Legii, w
szczególności poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach proobronnych. LA na bazie
podpisanego porozumienia powołała na Uniwersytecie swój Odział Terenowy, który
stał się podstawą do realizacji ustaleń zawartych w umowie, w tym działań
szkoleniowo-wychowawczych. Wydziałem koordynującym współpracę między Legią
Akademicką a Uniwersytetem jestWydział Politologii UMCS.

Fakt nawiązania współpracy między Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej a Legią Akademicką przyjęty został z ogromną satysfakcją.
Głównym obszarem działalności LA są szkolenia organizowane na bazach jednostek
Wojska Polskiego oraz prowadzone przez 
własnych instruktorów. Aktywne zaangażowanie się w działalność Legii Akademickiej
umożliwia studentom, zwłaszcza na kierunku bezpieczeństwo narodowe, pozyskanie
wiedzy i umiejętności związanych z obronnością, takich jak m.in.: taktyka,
ratownictwo pola walki, łączność, strzelectwo.

Dowódca: sierż. LA Karol Wojtaszek

NIEETATOWA SEKCJA RATOWNICTWA

Sekcja
powoływana jest na czas realizacji następujących zadań:

 • Zabezpieczania imprez masowych tam gdzie jest na to
  zapotrzebowanie;
 • Poszukiwania osób zaginionych;
 • Uczestniczenie i pomoc w akcjach ratowniczych;
 • Współpraca z organizacjami w Systemie Ratowniczym;
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności do działań
  Ratowniczych;
 • Pozyskiwanie i wyposażenie LA w sprzęt ratowniczy i
  logistyczny niezbędny do funkcjonowania w sytuacji zagrożenia życia;

Dowódca: sierż. LA Damian Duda