Jak założyć oddział terenowy


Legia
Akademicka – aby lepiej i pełnej realizować swoje cele statutowe i skuteczniej
wspierać społeczności lokalne – może tworzyć oddziały terenowe , w przepisach
określane jako terenowe jednostki organizacyjne.

Oddział to wydzielona z ogólnej
struktury stowarzyszenia wewnętrzna jednostka, która realizuje cele statutowe
stowarzyszenia i posiada wewnętrzną samodzielność. 

Jakie są rodzaje oddziałów? 
Oddziały mogą występować w dwóch formach: 

  • jako posiadające
    własną osobowość prawną
  • lub nieposiadające
    własnej osobowości prawnej.

Aby powstał oddział stowarzyszenia przede wszystkim potrzebni są jego założyciele, czyli ludzie którzy będą go tworzyć i w nim działać. Chcąc założyć OT Legia Akademicka, należy posiadać przynajmniej 10 aktywnych członków, znających specyfikę stowarzyszenia oraz akceptujących jego przepisy wewnętrzne. Oddział może powstać z inicjatywy własnej osób, które chcą go tworzyć i być w jego szeregach (zgłaszają ten pomysł do zarządu stowarzyszenia) lub z inicjatywy samej organizacji macierzystej. Więcej na temat formalnych wymagań w zakładce:

Do Pobrania->dokumenty->regulamin oddziałów terenowych LA.