Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – mgr Karol Wojtaszek;

absolwent Stosunków Międzynarodowych (UMCS), odznaczony Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (MON), medalem  „Pro Patria” (UdsKiOR) oraz Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki (Biskup Polowy WP)

Wiceprezes – mgr Damian Duda;

absolwent Historii (KUL), pracownik naukowy uniwersytetu, nauczyciel i wychowawca klas mundurowych XIV LO w Lublinie, Wiceprezes Zarządu Federacji Organizacji Proobronnych, odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Srebrnym  Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (MON), Medalem  „Pro Patria” (UdsKiOR), Medalem „Milito Pro Christo” (Biskup Polowy WP)  oraz Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki (Biskup Polowy WP). Obserwator międzynarodowy oraz instruktor medycyny pola walki podczas konfliktów zbrojnych (Ukraina, Syria).

Skarbnik – mgr Konrad Dziekanowski;

absolwent Administracji (KUL), członek Komisji Rewizyjnej Federacji Organizacji Proobronnych, odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (MON), medalem  „Pro Patria” (UdsKiOR) oraz Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki (Biskup Polowy WP)